15% zniżki dla ubezpieczeń ze składką min. 60 zł. Kod: HOLIDAY, ważny do 14.09.2018

Pokrycie kosztów leczenia

Suma ubezpieczenia kosztów leczenia od 15 000 nawet do 100 000 EUR. Sam wybierasz dogodny dla Ciebie wariant ubezpieczeniowy.

Natychmiastowa pomoc assistance

Masz dostęp do polskojęzycznego, 24- godzinnego Centrum Alarmowego, które w każdej chwili udzieli Ci pomocy.

Ubezpieczenie bagażu oraz odwołania i opóźnienia lotu

Ubezpieczenie pokrywa koszty utraconego bagażu do 500 EUR, opóźnionego lotu: zakup przedmiotów pierwszej potrzeby do 250 EUR a koszty zakwaterowania do 1000 EUR.

Możliwość ubezpieczenia bliskich

Umowa ubezpieczenia może być zawarta przez posiadacza głównej Karty Kredytowej Citibank lub Konta Osobistego Citibank. Dodatkowo możesz ubezpieczyć rodzinę i znajomych.

Możliwość wyboru jednego z 4 wariantów

 • Ekonomiczny, zalecany przy bliższych podróżach (€15.000)
 • Dla przezornych, powiększ swój pakiet ekonomiczny o dodatkowe €15.000
 • Dla wymagających, pakiet idealny gdy posiadasz cenny bagaż
 • Pakiet idealny podczas podróży w najdalsze zakątki świata z sumą ubezpieczenia €100.000
 • Wybrany przez siebie pakiet możesz dodatkowo rozszerzyć o amatorskie uprawianie sportów zimowych lub wodnych, wspinaczki górskiej i skałkowej oraz amatorskie nurkowanie.

Geolokalizacja

Potrzebujesz pomocy, ale nie potrafisz precyzyjnie określić swojej lokalizacji?

Dzięki bezpłatnej usłudze geolokalizacji to już nie problem!
Wystarczy kliknąć w link, który otrzymasz SMS-em. Zlokalizujemy Cię a następnie zorganizujemy pomoc (opłaty związane z transferem danych zostaną naliczone zgodnie z cennikiem Twojego operatora).

Ważne informacje

 • Ochrony Ubezpieczeniowej udziela Europ Assistance S.A. Szczegółowe zasady udzielania ochrony ubezpieczeniowej określone są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia "Świat bez granic" oraz Karcie produktu ubezpieczenia podróżnego "Świat bez granic" dostępnych poniżej w zakładce Ważne dokumenty. Bank działa jako agent ubezpieczeniowy wykonujący czynności agencyjne na rzecz Europ Assistance S.A. wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, pod numerem 11120807/A.
 • Klient ma możliwość sprawdzenia wpisu Banku do tego rejestru poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego, w szczególności w formie pisemnej lub telefonicznej. Bank działa na rzecz wielu Ubezpieczycieli – szczegółowe informacje są dostępne w Banku na życzenie Klienta.
 • Zakres obowiązków Banku obejmuje w szczególności informowanie Ubezpieczających o warunkach ubezpieczenia oraz zasadach zawarcia Umowy. Bank w procesach sprzedaży i obsługi ubezpieczeń ochronnych stosuje zasady określone w "Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi" wydanej przez Związek Banków Polskich.

Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela

 • Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe na terytorium Polski, na terenie kraju rezydencji oraz kraju, którego obywatelstwo posiada Ubezpieczony.
 • Odpowiedzialność ubezpieczyciela jest ograniczona, np. ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe wskutek umyślnego lub rażąco niedbałego działania Ubezpieczonego.
 • Pełna lista wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela została opisane w Ogólnych warunkach ubezpieczenia „Świat bez Granic” aktualnych na dzień zawarcia Umowy ubezpieczenia (dalej "OWU"). Przed zawarciem umowy ubezpieczenia Klient powinien zapoznać się z OWU.

Pomoc w nagłych przypadkach

W przypadku zaistnienia zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia należy skontaktować się z czynnym 24/7 Centrum Alarmowym Europ Assistance pod numerem: +48 22 205 50 55 (opłata według aktualnej taryfy operatora).

Europ Assistance Polska Sp. z o. o.
ul. Wołoska 5
02-675 Warszawa

Dokumenty

Informujemy, że strony Banku Handlowego w Warszawie S.A. wykorzystują pliki cookies do poprawnego działania serwisu Citibank Online, zbierania danych behawioralnych umożliwiających optymalizację stron oraz w celach marketingowych. Jeśli nie chcesz instalować tych plików, przejdź do ustawień swojej przeglądarki. Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.